Aan onze klanten,

na 17 jaar bestaan van ShipSoft Marine (navigatie voor boten en schepen) hebben wij besloten onze activiteiten per 31 december 2023 te beƫindigen. De markt- en technische ontwikkelingen zijn daar een reden voor. In de laatste 17 jaar ,dat wij als webbased bedrijf werkzaam waren op het gebied van scheepsnavigatie, zijn de digitale mogelijkheden met sprongen vooruitgegaan. Denk daarbij aan het gebruik van mobiele telefoons, tablets en iPad allen ondersteund door interne bootnetwerken. Voor deze ontwikkelingen kunnen wij geen goede en verantwoorde aanbiedingen meer maken, zeker in het pleziervaart traject. Ook de beroepsvaart wordt qua navigatie middelen steeds professioneler. Helaas hebben wij geen mogelijkheden gevonden voor een doorstart en/of voortzetting. Hierbij speelt ook mijn leeftijd als directeur/eigenaar een belangrijke rol. Wij hebben een mooie tijd achter ons waar wij velen van u hebben kunnen ondersteunen met persoonlijke hulp. Dat was de kracht van ShipSoft Marine. Wij wensen u een goede veilige vaart!

Rob Erdmann
directeur/eigenaar

(English version)

After 17 years of existence of ShipSoft Marine (navigation for boats and ships), we have decided to end our activities as of December 31, 2023. Market and technical developments are a reason for this. In the last 17 years that we have been active as a web-based company in the field of ship navigation, digital possibilities have advanced by leaps and bounds. Consider the use of mobile phones, tablets and iPad, all supported by internal boot networks. We can no longer make good and responsible offers for these developments, especially in the recreational boating sector. Commercial shipping is also becoming increasingly professional in terms of navigation resources. Unfortunately, we have not found any options for a restart and/or continuation. My age as director/owner also plays an important role in this. We have a wonderful time behind us, where we have been able to sell your products and satisfy our customers with the necessary support. That was the strength of ShipSoft Marine. We wish you a good safe journey!